ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, www.intersport.com.tr alan adlı internet sitesi ya da buna ilişkin mobil uygulama (“Site”) üzerinden Intersport Atletik Mağazıcılık ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ya da işbirliği içerisinde olduğu üçüncü taraflara ait ürünlerin satın alınması için Site’yi işleten RND YAZILIM VE E-TİCARET A.Ş ile tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. maddesi uyarınca tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkindir.

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Satıcı tarafından kayıt altına alınmakta olup, Alıcı dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir.

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan: RND YAZILIM VE E-TİCARET A.Ş
Adres: : 4. Levent, Eski Büyükdere Caddesi Yunus Emre Sok. Topçu İş Merkezi, No:1 Kat:5 D:14/B Kağıthane, İstanbul
MERSIS No: [____]
Telefon: +90 850 200 09 90
Faks: +90 212 324 73 44
Eposta : info@rnd.com.tr
ALICI'NIN İADE HALİNDE MALI SATICI'YA GÖNDERECEĞİ KARGO ŞİRKETİ: Yurtiçi Kargo

SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ

SÖZLEŞME KONUSU MALIN VERGİLER DAHİL FİYATI

EK MASRAFLAR

Kargo Ücreti:
Kargo Dahil Toplam Ürün Bedeli:

ÖDEME YÖNTEMİ

Kredi Kartı
Havale

TESLİMAT ŞARTLARI

Sipariş edilen ürünlerin sevkiyatına Alıcı tarafından malın sipariş edilmesini takiben en geç 2 iş günü içinde başlanacaktır. Malın teslim süresi 30 günü geçmeyecektir.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE TALEPLERİ

Tüketiciler, siparişlere ilişkin şikayetlerini ve taleplerini [____] numaralı çağrı merkezi üzerinden Satıcı’ya aktarabilirler.

CAYMA HAKKI

Tüketici, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Tüketici, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Tüketici, cayma hakkını ürün/leri iade ederken e-fatura çıktısı üzerinde yer alan iade nedenlerinden “cayma hakkı sebebiyle ürünleri iade ettiğini” içeren iade nedenini işaretlemesi ve ıslak imza ile imzalayarak ürünlerin iade yapılacak depo adresine gönderilmek üzere kargoya verir. Tüketicinin ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Tüketici iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Tüketicinin iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın teslim masrafları da dahil olmak üzere (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), tüketicinin ilgili mal veya hizmete ilişkin yaptığı tüm ödemeler tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir; ancak Alıcı’nın bankasından kaynaklı nedenlerle paranın ilgili banka tarafından Alıcı’ya taksitler halinde iadesi söz konusu olabilir.

CAYMA BİLDİRİMİNİN YAPILACAĞI AÇIK ADRES, FAKS NUMARASI VEYA ELEKTRONİK POSTA BİLGİLERİ

Unvan: [___]
Adres: [___]
Telefon: [___]
E-mail: [___]
Faks: [___]

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkına sahip değildir:

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler);
  • Alıcı'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;
  • Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde;
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde;
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde;
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde;
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (kupon gibi).

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketiciler, Satıcı'ya karşı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında ilan edilen değerlere bağlı olarak) tüketicinin ikametgahının bulunduğu ya da ürünü satın aldığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne ya da Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir.

[__] Tüketici, bu kutucuğu işaretleyerek Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında gerekli tüm ön bilgileri edindiğini ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.