Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla https://www.intersport.com.tr/ alan adlı internet sitesini ya da buna ilişkin mobil uygulamayı (birlikte “Site” olarak anılacaktır) ziyaret etmeniz, kullanmanız, Site’den sipariş vermeniz esnasında sizlere ait kişisel verileri işlemekteyiz. İşbu aydınlatma metninin amacı, KVKK madde 10 uyarınca kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ile ilgili sizleri aydınlatmaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENMEKTEDİR? KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Site’yi ziyaret etmeniz, kullanmanız ya da Site’den sipariş vermeniz esnasında isim, soy isim, rumuz, yaş/doğum tarihi, cinsiyet, yaşanılan bölge, adres ve teslimat adresi, cep/ev/is telefon numaraları, mail adresleri, sipariş bilgileriniz, alışveriş geçmişiniz, çağrı merkezi üzerinden alınan ses kayıtları şeklindeki kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirket veya Şirket’in yetkilendirdiği üçüncü taraflarca işlenmektedir:

 • Site’yi kullanabilmeniz (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir),
 • Site’ye üye olabilmeniz (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir),
 • Site üzerinden sipariş verebilmeniz (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir),
 • Şirket’in üyelik ilişkisi ve verdiğiniz siparişler kapsamında size karşı taahhütlerini ifa etmesi (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca bir sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine istinaden işlenmektedir),,
 • Şirket’in kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca kanunlarda öngörülme hukuki sebebine istinaden işlenmektedir),
 • Şirket’in finansal raporlama, risk analizi vb. meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/2 uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenmektedir),
 • Bu konuda onayınızın bulunması halinde, profilleme, analiz ve sair pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (bu amaçla işlenen veriler KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir),
 • Bu konuda onayınızın bulunması halinde, Şirket’in ürün/hizmetlerinin tanıtılması amacıyla tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi (bu amaçla işlenen KVKK madde 5/1 uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ NEDİR?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebepler ile Site’yi ziyaret etmeniz esnasında, Site’yi kullanmanız, Site üzerinden sipariş vermeniz esnasında, Site’ye üye olmanız, “Bize Ulaşın” kısmında bulunan formu doldurmanız, çağrı merkezimiz üzerinden hizmet almanız esnasında sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARMAKTAYIZ?

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu takdirde, yurt içinde ve dışında bulunan sunuculara, Şirket’in yurtdışında bulunan iştiraklerine, grup şirketlerine, Şirket’in yurtiçinde veya yurtdışında mukim iş ortaklarına, tedarikçilerine ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine aktarılacaktır.

aktarılacaktır.

 • Site’yi kullanabilmeniz, Site’ye üye olabilmeniz ve Site üzerinden sipariş verebilmeniz için, Site’nin işletimi hususunda destek alınan iş ortaklarına;
 • Site üzerinden verilen siparişlerinizin teslim edilmesi ve bu kapsamdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin ifası için kişisel verileriniz Site’nin işletimi hususunda destek alınan iş ortaklarına, diğer tedarikçilere;
 • Şirket’in sunucularının yurtdışında bulunması ve global bir şirket olması nedeniyle, bu konuda onayınızın bulunması halinde Şirket’in yurtdışında bulunan iştiraklerine, grup şirketlerine ve sunucularına;
 • Şirket’in kanuni yükümlülüklerini ifa edebilmesi ve hukuki süreçleri yürütebilmesi amacıyla, kişisel verileriniz yetkili mercilere ve Şirket’in hizmet aldığı danışmanlara;
 • Bu konuda onayınızın bulunması halinde, pazarlama, profilleme, analiz vb. faaliyetlerin yürütülmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kişisel verileriniz Site’nin işletimi hususunda destek alınan yurtiçinde veya yurtdışında mukim iş ortaklarına, bu konuda hizmet alınan diğer tedarikçilere

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin işlenme ve bunların işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini talep etme, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Tüm bu konularda Şirketin aşağıda belirtilen veri sorumlusuna mevzuatın öngördüğü koşullar çerçevesinde başvurabileceğinizi, bu başvuru için ilgili mevzuata göre uygun işlemin yapılarak tarafıma mevzuata uygun biçimde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verileceğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak Şirket’in Nidakule İş Merkezi No:18 K:24 Kozyatağı/İstanbul adresine iletebilirsiniz veya Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletişim formu üzerinden veya 0850 502 3904 nolu iletişim hattımız üzerinden Müşteri Hizmetleri ekibimize ulaşabilirsiniz.

İletişim formunu doldurmak için tıklayın.